• Thiết kế website chuyên nghiệp - chuẩn SEO
  • +(84)879469362
    Theo dõi chúng tôi:

JavaScript là gì?

JavaScript là gì
JavaScript là gì

JavaScript (viết tắt là JS) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dịch và gọn nhẹ với đặc tính hàm đối tượng (first-class functions).

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình, chủ yếu dành cho các ứng dụng Web và được thực thi trên trình duyệt.

1 Lịch sử hình thành JavaScript

Các trình duyệt ban đầu không có khả năng tương tác với người dùng.

Các bạn hãy thử tưởng tượng rằng trong kỷ nguyên truy cập Internet với

băng thông chỉ là 56Kbs / giây, điều này đồng nghĩa với tốc độ tải xuống chỉ tối đa là 8Kb / giây.

Với tốc độ truyền và tải như vậy, việc gửi đi dữ liệu, là một ác mộng phải không?

Khi người dùng dành ra hơn mười phút để tìm kiếm các tài liệu khác nhau và điền vào biểu mẫu.

Sau đó nhấp vào nút gửi đi phải chờ hơi mười mấy giây, thậm chí lâu hơn nữa.

Nếu thông tin được điền vào biểu mẫu là không chính xác, hoặc các ID có lỗi, tại thời điểm đó.

Toàn bộ sẽ phải được làm mới và buộc phải điền lại từ đầu.

Đây là một so sánh điển hình cho toàn cảnh lúc bấy giờ.

Navigator hay Netscape là tên của trình duyệt web phổ biến lúc đó, của công ty Netscape.

Cũng vì lý do trên, nên cần có một ngôn ngữ kịch bản ra đời,

cho phép trình duyệt chạy một số tương tác với người dùng lên website.

Vì như cầu này, Netspace đã tuyển dụng Brendan Eich.

Sau khi vào công ty ông đã bắt đầu nghiên cứu các tính năng mới.

Ông sử dụng ngôn ngữ Schame để làm ngôn ngữ kịch bản cho trang web.

Tuy nhiên, do sự bùng nổ của Java vào thời điểm đó, Netspace đang hợp tác với công ty Sun phát để triển ngôn ngữ Java.

Đồng thời muốn ngôn ngữ kịch bản này đủ giống với Java, nhưng phải đơn giản hơn so với Java.

Sau đó, Brendan Eich được chỉ định để phát triển “Java đơn giản” này.

Brendan Eich
Brendan Eich

Sau một thời gian, JavaSciprt đã ra đời.

Tiếp sau đó, Netspace đã bàn giao JavaScript lại cho tổ chức ECMA để chuẩn hóa và được đánh số 262.

Điều đó có nghĩa ECMA-262 là tiêu chuẩn của JavaScript hiện tại.

2. Sự khác biệt giữa JavaScript và Java

Thông qua lịch sử hình thành của JavaScript bạn đã biết.

Hai ngôn ngữ kịch bản này căn bản không có quá nhiều sự liên quan,

chỉ đơn giản là viết đủ giống với ngôn ngữ Java nên mới có cái tên Java bên trong JavaScript.

và theo một số thiết kế có nét tương đồng với Java mà thôi.

3. Các ứng dụng chính của JavaScript

3.1 Phát triển web

Ba ngôn ngữ chính trong lập trình và phát triển website là HTML, CSS, JavaScript.

Nếu đem so sánh thì HTML chính là bộ xương của web

Còn CSS chính là diện mạo bên ngoài,

JavaScript có thể làm cho bộ xương di chuyển, thay đổi, và biến đổi các thuộc tính bên ngoài lớp da mà CSS đã tạo ra.

Các ứng dụng Front-end hiện đại không thể tách rời với JavaScript.

Ngày nay hiệu suất cảu các trình duyệt ngày một tốt hơn, việc tương tác với các sản phẩm ngày một phức tạp hơn.

Do đó trạng thái của JavaScript ngày càng cao và khó hơn.

Check kiểm tra dữ liệu nhập vào từ biểu mẫu, hiệu ứng hoạt họa 2D, 3D, đều được hoàn thành bởi JavaScript.

Các ứng dụng 3D được tạo bằng WebGL.

Các ứng dụng 3D được tạo bằng WebGL có thể được chạy trực tiếp trong các trình duyệt hiện đại

3.2 Phát triển ứng dụng phía máy chủ

Việc phát hành Node.js vào năm 2009, cho phép các lập trình viền Front-end có thể tham gia phát triển các chức năng phía máy chủ với chi phí thấp hơn.

Node.js

Node.js cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết để pháp triển máy chủ, chẳng hạn như HTTP, các hoạt động, cho phép đọc và ghi tệp cục bộ, v.v.

Các nhà pháp triển có thể sử dụng JavaScript để lập trình với các ứng dụng Node.js

3.3 phát triển ứng dụng Desktop

Electron được phát triển bỏi Github, sử dụng HTML, CSS, JavaScript để thiết kế và tạo ra các ứng dụng trên PC.

Sử dụng Electron cho phép các nhà phát triển front-end phát triển các ứng dụng máy tính để bàn.

Electron.js

Visual Studio Code, Atom, Skype… đều được phát triển và lập trình trên mã nguồn này.

3.4 Phát triển ứng dụng cho di động

Các ứng dụng di động cũng có thể được phát triển bằng JavaScript, chẳng hạn như các frameworks như React Native hoặc Weex.

Hướng dẫn tự học JavScript

3. Những kiến thức cần biết trước

Các ví dụ bài có thể liên quan đến một số điểm kiến ​​thức về HTML và CSS.

Vì vậy bạn cần hiểu hoặc nắm vững một số nội dung liên quan đến HTML và CSS làm kiến ​​thức nền.

Bình luận: