JavaScript

Chuyên mục tực học JavaSript, tổng hợp các bài viết về học lập trình JavaSript từ cơ bản đến nâng cao.

Với những ví dụ thực tế linh hoạt dễ dàng ứng dụng cho công việc và học tập của bạn.

Thành công là gì? Tạo sao bạn không thành công!

Tại sao bản không thành công ?

Đôi lúc chúng ta nên dừng lại để suy xét lại bản thân mình, có thể sẽ phát hiện ra rằng, những việc chúng tan đang làm dường như là vô nghĩa, thành công cách chúng ta vẫn xa như vậy.

Sau đó thì có rất nhiều người bắt đầu trở nên tiêu cực, và phàn nàn về mọi thứ xung quanh họ, đến nỗi chọn cách trốn tránh thực tế.

Nhưng còn một số người, họ có thể khắc phục và vượt qua mọi khó khăn trở ngại để tiến về phía trước, cuối cùng thực hiện được mục tiêu của chính mình.

Thông qua bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ, cái gì đang là trở ngại trên con đường phía trước mà bạn đang đi, những nhân tố nào đang ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu của bạn?

Life Cycle Methods

Life cycle methods

Xin chào các bạn, nay mình sẽ nói về “Life Cycle Methods” , hiểu được cái này là rất quan trọng giúp bạn là good React dev Trước tiên , hầu hết các trên “Stateful Components” đều dựa trên class có “constructor” và phương thức  “render”. Constructor được sử dụng để nhận các props từ “Parent Component” và định nghĩa những “data” cần thiết, phương thức Render thường sử dụng để hiển thị nội dung, cả  khi app bắt đầu và khi React cập nhật. “Constructor” và “render” là một phần  trong một lớn   “lifecycle” . Để chúng ta biết…

Props In React

Nay mình sẽ giúp các bạn hiểu Props cũng như cách nó hoạt động nhé. Trước hết , chúng ta có thể “render” nhiều nội dung từ nhiều “component” nhưng nó sẽ không hữu ích khi các “component” có nội dung cùng với nhau. Thật may thay React hỗ trợ “props” cho các “component” cha cung cấp data cho “component” con của nó. Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn nhé. Định nghĩa “Props” trong “ParentComponent” Props được định nghĩa bởi them “properties” vào các phần tử HTML . Tên của thuộc tính là tên của “Prop” và giá trị…

The purpose of render in React

The purpose of render in React

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu Render trong React nhé.

Cách hoạt động của nó render như thế nào? mong bài này sẽ giúp các bạn hiểu được cách render trong React.

Trước tiên đi vào bài bạn còn nhớ mình nói cái <div id = ‘root’></div>

Là tất cả các Element nó sẽ render vào trong chính thằng “root” này đúng không ?

Cái này là một nốt (node) DOM gốc “root” bởi về mọi thứ bên trong nó sẽ được quản lý bởi React DOM.